Afstand doen

Het kan helaas gebeuren dat iemand niet meer voor zijn of haar ratjes kan of wil zorgen. Om ervoor te zorgen dat de dieren een goede tweede kans krijgen, is het een goed idee om te overwegen de dieren naar een opvang te brengen.

Ik doe tegenwoordig eigenlijk vrijwel alleen noodopvang en rusthuis. Indien ik vol zit, zal ik doorverwijzen naar andere opvangen.

De afstandskosten bedragen € 10,00 per rat. Dit om tegemoet te komen aan de kosten van de opvang (voeding, bodembedekking, dierenartsrekeningen en medicatie). Donaties in de vorm van kooien, bodembedekking, voeding, huisjes en dergelijke zijn ook welkom. Natuurlijk zijn geldelijke donaties ook goed!

In geval van nesten of groepen ratten, kan overlegd worden over de afstandskosten.

Indien er geen vervoer beschikbaar is, kan in overleg worden overeengekomen dat de dieren worden opgehaald door de opvang. De kosten hiervoor bedragen € 0,20 cent per kilometer. Hiervoor wordt zowel de heen- als terugweg berekend.