Rusthuisbewoners

Deze dieren wonen permanent in de opvang en kunnen niet geadopteerd worden.